Chiptuning – diagnostika, úpravy výkonu a spotřeby motorů

Info ohledně novely provádění technické kontroly po roce 2016

    Dne 1.1.2016 začala platit nové postupy týkající se provádění kontrol na STK a měření emisí. Při měření emisí se nově navíc provádí kontrola diagnostikou a vyčtení readiness kódu. Tento kód je stavové číslo, které dává informaci o funkčnosti komponentů motoru které ovlivňují spalování. Jednoduše je pak poznat jestli správně funguje: zpětné vedení výfukových plynů, vyhřívání lambda sondy a lambda samotná, katalyzátor, systém sekundárního přívodu vzduchu, aj. Pokud je někde v kódu číslice 1 tak tento komponent nepracuje správně a je důvod k negativnímu výsledku emisní kontroly. (neplatí pro klimatizaci, kód - 0001000 )   Náš Chiptuning readiness kód nenaruší a ani není diagnostikou zjistitelný.

      Naše prováděné úpravy provádíme z garancí, že splní veškeré emisní normy stanovené pro kontrolu. Jsme schopni zajistit kontrolní měření emisí po úpravě výkonu a to i při měření výkonu na válcové zkušebně.  Chiptuning, jako úprava dat řídící jednotky motoru je oproti tzv. powerboxům při kontrolách na STK nezjistitelná. Pokud by to chtěli zjistit, museli by změřit výkon na válcové zkušebně, nebo provézt kontrolu dat z řídící jednotky motoru. Tato možnost je pomněrně složitá, drahá a v neposlední řadě časově a technicky náročná. Problém mohou mít vozy s odstraněným DPF/FAP filtrem, katalyzátorem a případně zaslepeným EGR ventilem.

       Chiptuning není zakázaný a ani zakázaný být nemůže. Nyní pracujeme na tom aby naše úpravy mohli být zapsány do technického průkazu a úprava tak bude plně legální. Zápis bude možno dodatečně provézt i pro vozy dříve námi upravené. Jsme schopni opravit nekvalitně provedený chiptuing od jiných firem na upravených vozech, které emise nesplnili.  Pokud se i přesto stále obáváte, tak Vám nabízíme možnost před kontrolou na STK nahrát originální software a po kontrole opět nahrát úpravu. 

       V současné době je odstraňování filtru DPF/FAP určené pro sportovní účely stejně tak jako úprava výkonu motoru, vozidlo takto momentálně upravené nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.  

       Pro možnost provedení úpravy se zápisem do ttechnického průkazu nás prosím kontaktujte.